Verklaring inzake gegevensbescherming

Verzameling, gebruik en verwerking van gegevens

EU Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

stream24 GmbH, hierna stream24 genoemd, garandeert een serverlocatie in de Europese Unie (Duitsland ) voor de hosting van haar eigen websites en voor de opslag en het aanbod van klantenmedia (audio-/video-content) en voldoet aan de bepalingen van de EU-verordening in overeenstemming met haar eigen TOM (Technische en Organisatorische Maatregelen).

De verantwoordelijke instantie overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming is de bedrijfsleiding.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van d SSL-coderingsprocedures die voldoen aan de actuele stand van de techniek.

U herkend de gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel met "https://” (in plaats van http://) begint en er een slotsymbool vooraan verschijnt.

Verzamelen van persoonlijke gegevens (contactformulier / e-mail)

In principe kunt u gebruik maken van ons internetaanbod zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken. Zonder uw persoonlijke toestemming worden via onze website geen persoonlijke gegevens verzameld.

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u ons deze informatie vrijwillig hebt verstrekt. Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens (registratie / online-bestelling)

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder informeren wij u over het soort, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Als u bij ons geregistreerd bent, ontvangt u toegangsgegevens tot het klantenbereik (account) en heeft u toegang tot inhoud en diensten die wij alleen aan geregistreerde klanten aanbieden.

De volgende persoonlijke gegevens worden verzameld en opgeslagen tijdens de registratie voor het gebruik van onze diensten waarvoor betaald moet worden, d.w.z. tijdens het online bestelproces:

 • aanhef (dhr./mevr.)
 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adres en land
 • e-mailadres
 • hostnaam/IP-adres (incl. Geo-IP bepaling)

De verzameling van deze gegevens wordt uitsluitend gebruikt voor het klantenbeheer, d.w.z. voor het vaststellen van de leeftijd (bij minderjarigen), voor de communicatie met u, voor het correct opstellen van facturen (BTW) en voor de voorgeschreven documentatie van het bestelproces.

In het klantenbereik kunt u te allen tijde zelf controleren welke gegevens wij over u hebben opgeslagen ten behoeve van zakelijke transacties en accountbeheer. U kunt sommige van uw gegevens zelf corrigeren en aanvullen (bijv. telefoonnummers, overige e-mailadressen) of op elk moment door ons laten corrigeren.

Recht op informatie, correctie, blokkeren/wissen van uw gegevens

Wij houden ons aan de principes van het mijden van data en van minimale gegevensverwerking. Daarom slaan wij uw persoonlijke gegevens slechts zo lang op als nodig is voor de verwerking van de transactie of zoals vereist door de wettelijke bewaartermijnen.

Nadat het betreffende doel niet meer van toepassing is en de wettelijke opslagverplichtingen zijn verstreken, worden deze gegevens routinematig geblokkeerd of gewist.

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over de over uw persoon opgeslagen gegevens en het doel van de opslag, alsmede het recht op correctie en blokkering/wissen van de gegevens.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Contactformulier | Colofon

Algemene verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt door ons standaard geen informatie van algemene aard verzameld, geëvalueerd of opgeslagen.

Gegevens worden alleen naar een logbestand (foutenlogboek) geschreven als de toegang niet correct is (bijv. ongeldige pagina-oproep, ontbrekend bestand, etc.).

Als een dergelijke fout optreedt, en alleen dan, worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • datum en tijdstip van het bezoek
 • hostnaam/IP van de aanvragende computer/server
 • foutmelding (bijv. bestand bestaat niet)
 • opgeroepen pagina/bestand
 • referrer-URL (indien verzonden)

De informatie uit dit foutlogbestand wordt uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden (bijv. voor het oplossen van problemen, tijdelijke firewallregels) en wordt uiterlijk na 14 dagen automatisch gewist.

De gegevens uit het foutlog kunnen niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Elk ander gebruik van de tijdens uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens of de overdracht van deze gegevens aan derden vindt niet plaats.

Exploitatie van rechten

Alle rechten op media (audio-/video-content) die de klant op de server plaatst of publiceert via het stream24-netwerk, blijft in handen van de klant en worden niet door ons geëxploiteerd.

Opslag van gegevens bij afspelen van media

Als de klant een stream24-IFRAME (video-/radioplayer, toolbox) in zijn website integreert, worden (wanneer de media worden opgeroepen) bepaalde gegevens verzameld en voor statistieke doeleinden opgeslagen. De verzameling van gegevens is ook van toepassing op het directe gebruik van een stream-URL en bij het verlinken via zogenaamde player-startbestanden (.pls/.m3u/.asx/.ram).

Om aan de vereisten inzake gegevensbescherming te voldoen, wordt het desbetreffende IP-adres geanonimiseerd voordat de gegevensbestanden in de database worden opgeslagen.

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

 • datum en tijd van het ophalen/verlaten
 • verblijftijd (kijktijd / luistertijd)
 • media-informatie (welk video- of radioprogramma werd gebruikt)
 • hostnaam/IP en user-agent
 • referrer-URL (indien verzonden)

De informatie kan niet aan bepaalde personen gekoppeld worden. Ze wordt uitsluitend voor statistische doeleinden opgeslagen, verwerkt en anoniem geëvalueerd en na vastgestelde termijnen weer gewist.

Dit betekent dat de IP-adressen onomkeerbaar worden versleuteld (SHA1-hash van IP & Salt-waarde) en vervolgens worden gecumuleerd/geaggregeerd, bijvoorbeeld om de som van alle verschillende IP's van een kalenderdag (als staafdiagram/tabel) weer te geven of om de procentuele verdeling van de mediagebruikers volgens hun geografische herkomst af te beelden (bijv. als taartdiagram/tabel).

Deze statistische gegevens worden door stream24 niet aan andere databronnen gekoppeld. Elk ander gebruik van de verzamelde gegevens of een overdracht1 van deze gegevens aan derden vindt niet plaats.


1Een uitzondering hierop vormen webradio-hosting-klanten die deelnemen aan de media-analyse ‘ma IP Audio’ van de Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (Werkgroep media-analyse). Voor deze klantengroep worden de gegevens door ons verwerkt volgens de specificaties van AGMA en doorgegeven aan technische dienstverleners van AGMA (Studio Gong/MMC). Voor meer informatie over het verzamelen van gegevens voor internetradio-meting kunt u contact opnemen met de AGMA. AGMA/MMC

Toepassing van cookies

Om de functionaliteit van ons internetaanbod uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken, maken wij gebruik van zogenaamde cookies voor technische doeleinden.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de browser op uw computer worden opgeslagen. Cookies richten geen schade op uw pc aan en bevatten geen virussen. U kunt het opslaan van cookies op uw computer voorkomen door in uw browser de juiste instellingen te kiezen, maar dit kan de functionaliteit van ons aanbod beperken.

Wij gebruiken een zogenaamde ‘sessie-cookie’ voor de website resp. bij de aanmelding voor het klantenbereik (inlogpagina). Deze cookie heeft de standaardnaam ‘PHPSESSID’ en is alleen geldig voor de duur van de sessie (duur van uw bezoek) en wordt dan verwijderd.

In een andere cookie, genaamd "cookieconsent_status", wordt voor een periode van één jaar de bevestiging van de gebruiker (OK-muisklik) opgeslagen dat hij/zij dit bericht bij zijn/haar eerste bezoek heeft ontvangen en accepteert dat deze website cookies gebruikt.

Otherwise, we consciously give up using tracking tools such as Google Analytics and other marketing tools that would require the use of third-party cookies.

Wijziging van de verklaring inzake de gegevensbescherming

stream24 behoudt zich het recht voor om deze verklaring inzake de gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen om te voldoen aan de actuele wettelijke vereisten of om wijzigingen aan te brengen aan onze diensten in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Voor een nieuw bezoek geldt dan de nieuwe verklaring inzake de gegevensbescherming.