Startpagina  |  Contact  |  Referenties  |  Colofon  nl

ONLINE-SUPPORT

Webradio Support

Systeemmeldingen en fouten

(account-activatie, login, server besturing, remote control functies, etc.)

Alle relevante meldingen van het online-platform beginnen met een index-nummer. Hier vind je de betekenis en mogelijke oorzaken voor de foutmelding.

#1 - Klantennr. en/of paswoord is niet juist!

Een account met deze login-gegevens bestaat niet danwel het klantennummer en/of paswoord is niet juist. Bent u uw toegangsgegevens kwijtgeraakt, klik dan alstublieft de "Logingegevens kwijt"-link.
 

#2 - Toegang tot deze pagina is pas na login mogelijk!

U heeft geprobeerd een pagina op te roepen die een aanmelding benodigd. Om de gewenste pagina weer te geven, dient u zich alstublieft eerst inloggen.
 

#3 - U heeft geen toegangsberechtiging tot deze pagina!

U heeft geprobeerd een beschermde pagina op te roepen, waarvoor u geen bevoegdheid heeft.
 

#4 - Session timeout - Alstublieft opnieuw inloggen!

Uit veiligheidsoverwegingen wordt uw sessie automatisch na twee uur verblijfstijd beeindigd. Een hernieuwde login is dan noodzakelijk.
 

#5 - IP-adres is ongeldig voor de huidige sessie - Alstublieft opnieuw inloggen!

Uit veiligheidsoverwegingen wordt gedurende de sessie naast het gegenereerde sessie-ID ook de daarbijbehorende IP opgeslagen. Komen sessie-ID en IP niet meer overeen, dan is een hernieuwde login noodzakelijk.
 

#6 - Toegang is nog niet geactiveerd!

U heeft zich reeds bij ons geregistreerd, maar uw account nog niet geactiveerd. Open hiervoor alstublieft de activeringslink in de email, die u direct na de aanmelding van ons heeft gekregen.
 

#7 - URL-Syntax is niet juist - Controleer de juistheid van de commandoregel!

De URL gegevens voor de Remote Control functie zijn niet juist. Controleer alstublieft of alle noodzakelijke parameters (id, remotepass en action) volgens onze voorschriften zijn ingegeven en geinitialiseerd.
 

#8 - De Remote Control functies zijn nog niet geactiveerd!

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u voor uw streamserver in het klantengedeelte onder server configuratie de parameter Remote Control functie op "actief" zetten en de configuratie opslaan.
 

#9 - IDs en/of remote-paswoord is niet juist!

Het systeem kon geen gegevens voor de door u aangegeven ID danwel Remote-paswoord in onze databank vinden. Controleer alstublieft de URL gegevens danwel in het PHP-script geheel boven de toekenningen voor de wildcards $kd_id en $remotepass.

Vermoedelijk heeft u het Remote-paswoord in het klantengedeelte veranderd en slechts vergeten deze op een andere plek aan te passen.
 

#10 - N/A

Wordt niet meer gebruikt.
 

#11 - Streamserver is gedeactiveerd!

De reden voor deze foutmelding, die bij het inschakelen van de streamserver optreedt, kunt u in het Message Board en/of de door u ontvangen email vernemen.

Veel voorkomende reden: Uw streaming-tegoed is opgebruikt. De actuele afrekening- of testperiode is afgelopen, zonder dat u uw streaming-konto op tijd (weer) heeft opgeladen. De streamserver is derhalve weer te gebruiken na het voldoen van de door u ontvangen rekening.
 

#12 - Streamserver is geblokkeerd!

De oorzaak voor deze melding wordt u in een email meegedeeld en eveneens in de vorm van een korte notitie op uw Message Board.
 

#13 - Streamserver aan/uitschakelen mislukt - Alstublieft opnieuw proberen!

De streamserver reageert niet op de bevelen AAN of UIT en verandert derhalve niet zijn status. Mogelijke oorzaken:

  • voorkomend: Configuratie niet afgesloten, serverpaswoord ontbreekt
  • zelden: De transmissie van het bevel naar de doelserver mislukte

Krijgt u meerdere keren deze foutmelding, neem dan alstublieft contact op met onze support.
 

#14 - Het opslaan van de configuratie is mislukt. Herhaal de procedure!

De nieuwe configuratie wordt allereerst uit de databank gelezen en in een bestand geschreven. Aansluitend wordt dit configuratiebestand van het platform (Centrale hoofdserver) naar de doelserver (Streamserver) getransfereerd.

Bij deze procedure kan het onder omstandigheden gebeuren dat niet alle opeenvolgende processen door het systeem verwerkt werden. Het "opslaan" dient u dan te herhalen.

Krijgt u deze foutmelding vaker, neem dan alstublieft contact op met onze support.
 

#15 - Toegang tot het klantengedeelte is alleen via de login-pagina mogelijk!

De aanmelding voor het klantengedeelte dient via de loginpagina te geschieden.